आपण केवळ विषयाच्या आसपास लिहू शकतो, कारण अगदीच सखोल लिहायचे म्हटले, तर लिहिण्यासारखे काहीच उरत नाही.

Advertisements
error: Content is protected !!